quinta-feira, 1 de outubro de 2009

Aprender

"Aprende e saberás"

(Aprendemos muito, no entanto o que sabemos é muito pouco)
Posted by Picasa